Facebook Twitter
seopagez.com

Tối ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm: Mẹo SEO Nóng Bỏng Và Nóng Bỏng Cho Trang Web Của Bạn

Đăng trên Bước Dều 18, 2024 bởi Marc Vanhorne

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) thực sự là một chủ đề đã trở nên phổ biến với sự xuất hiện của công cụ tìm kiếm Internet Google. Theo cách giải thích tiêu chuẩn, SEO là một cách mà các quản trị web có thể tăng vị trí của họ với các quy tắc dựa trên SE. Điều này rất cần thiết vì hầu hết lưu lượng truy cập trang web đều đi qua SE. Điều rất quan trọng được liệt kê trong phần tốt nhất của SERP cho các từ khóa cụ thể có liên quan đến trang web của bạn để có thể tạo ra một lượng lưu lượng truy cập đáng kể. Mười danh sách tốt nhất có gần như tất cả lưu lượng truy cập. Kết quả giao thông tăng rất nhiều với mỗi tiến trình liên tiếp trong bảng xếp hạng. Các trang web sau đây các trang kết quả ban đầu không gần như lưu lượng truy cập như các trang web được liệt kê tại hoặc gần với đầu. Đó là nơi SEO đến. Các trang web được tối ưu hóa để có được vị trí tốt nhất có thể trong các công cụ tìm kiếm cho một mục tiêu từ khóa cụ thể. Ví dụ, bài viết cụ thể này được nhắm mục tiêu cho từ khóa "SEO".

Vì vậy, SEO đến từ đâu và tại sao SEO lại quan trọng mà bạn là tôi? Trong những ngày đầu tiên của web, kết quả được liệt kê của SE đã được gửi, phân loại và duy trì bởi con người. Sau đó, SE đã có một cách tiếp cận tự động và trình thu thập thông tin web đã thu thập thông tin trực tuyến của bạn và xếp hạng nó bằng sự hiện diện hiện tại của các từ khóa trên các trang web. Họ đã áp dụng xếp hạng dựa trên mật độ từ khóa. Một từ khóa cụ thể thường xuyên xuất hiện trên một trang cụ thể, thứ hạng càng lớn mà trang sẽ nhận được trong báo cáo của công cụ tìm kiếm về từ khóa tương ứng. Bây giờ Google đã tạo ra các phương trình xếp hạng xem xét các yếu tố khác như số lượng và mức độ phù hợp của các trang web khác liên kết với trang web internet của bạn. Đó là phương pháp xác định mức độ phổ biến của các trang web để các trang web này có thể được chuyển sang dẫn đầu các danh sách kết quả này. Bởi vì điều này, một cách liên kết đã phát triển ngày càng quan trọng và tôi sẽ tạo ra các bài viết sau này để đề cập đến chủ đề này.

Vì vậy, bạn có biết các kỹ thuật SEO bạn có thể sử dụng để tối ưu hóa danh sách trang web của mình với các công cụ tìm kiếm khác nhau không? Điều này không cần phải nói phụ thuộc vào công cụ tìm kiếm internet mà bạn đang nhắm mục tiêu, nhưng có một số quy tắc chung có thể tuân theo để nêu lên tình huống của bạn với hầu hết tất cả chúng.

Mẹo tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

 • Đừng để trống thẻ tiêu đề của bạn.
 • Thẻ tiêu đề của bạn sẽ nói nhiều hơn tên trang web của bạn. Đặt trong một vài từ khóa chính.
 • Sử dụng tốt các thẻ tiêu đề của bạn vì cho phép các công cụ tìm kiếm khác nhau biết rất rõ những gì bạn cho là quan trọng trên trang web của riêng bạn. Sử dụng bảng phong cách để kiểm soát sự xuất hiện và cảm nhận của các tiêu đề.
 • Đặt các liên kết trên các từ khóa thay vì các từ cơ bản, chẳng hạn như "ở đây". Chẳng hạn, thường không nói: "Để biết thêm thông tin về XYZ, chỉ cần nhấp vào đây." Thay vào đó, đặt siêu liên kết vào từ khóa "XYZ."
 • Điền vào thẻ meta của bạn, nhưng không quá tải.
 • Thêm văn bản thay thế vào thẻ hình ảnh của bạn.
 • Điền vào các thẻ tiêu đề trên các liên kết và hình ảnh với các tiêu đề mô tả ngắn. Chúng được hiển thị khi người dùng mouses trên liên kết hoặc hình ảnh.
 • Liên kết trao đổi với các trang web tương tự. Điều đó đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra thứ hạng tốt với Google.
 • Duy trì trang chỉ mục trang web thích hợp. Điều này có thể giúp SE tìm mỗi trang trên trang web của riêng bạn.
 • Duy trì từ khóa Bản sao cơ thể phong phú trên các trang web của riêng bạn. Khi bạn đã xác định được một từ khóa, hãy nỗ lực sử dụng nó trên trang web được nhắm mục tiêu ở đâu đó trong vòng 3 - 6% của khoảng thời gian đó.
 • Trả tiền chặt chẽ vào quy tắc này! Thông thường không nỗ lực để lừa các công cụ tìm kiếm khác nhau! Bạn có thể bị phạt vì liệt kê các từ khóa không phù hợp với trang web internet của bạn. Bạn có thể bị phạt vì liệt kê các từ khóa nhiều lần trong các thẻ meta của bạn. Giữ nó đơn giản và tuân thủ các quy tắc. SEO không khó. Hầu hết các SE cung cấp một tập hợp các điều không bao giờ phải làm. Trên thực tế, đây là một kết nối với các hướng dẫn quản trị trang web của Google. Nghiên cứu và làm theo các danh sách này.
 • .