Facebook Twitter
seopagez.com

SITEMAPS Google - Chúng Quan Trọng Như Thế Nào?

Đăng trên Tháng Tư 10, 2024 bởi Marc Vanhorne

Không có bất kỳ sự phủ nhận rằng Google có thể là Vua của ngọn đồi liên quan đến các công cụ tìm kiếm. Một thứ hạng trang hợp lý khá trong Google có thể sẽ có giá trị hơn rất nhiều khi so sánh với một hiển thị tốt hơn trong các SE ít nổi bật khác. Lý do đằng sau điều này thực sự là sự phổ biến quá mức của Google. Phần lớn những người lướt web Internet sử dụng các dịch vụ của Google trong việc tìm kiếm nội dung chất lượng trên web. Với số lượng lớn người triển khai nó, một PR cao có cơ hội quảng cáo tuyệt vời cho trang web của bạn.

Do số lượng trang web đáng kinh ngạc gửi các trang web của họ cho Google, các bể nghĩ tại Google đã đưa ra quyết định chuyển sang trang web của Google. Dịch vụ này, chỉ có sẵn vào tháng 6 năm 2005, làm cho việc gửi trang web cho Google dễ dàng hơn nhưng với phần thưởng bổ sung để nhận các báo cáo chi tiết liên quan đến khả năng hiển thị của trang được gửi trong Google. Với các webmasters của Google Sitemaps có thể liên tục thông báo cho Google về các trang web của họ và cũng có bất kỳ thay đổi nào họ thực hiện để giúp tăng cường vị thế của họ trong Google.

Chương trình này đóng vai trò là dịch vụ bổ sung cho việc thu thập thông thường của Google, mặc dù nó được biết đến là việc sử dụng Google Sitemaps có thể thực hiện một công việc thỏa đáng hơn so với việc thu thập thông thường.

Google đã đưa ra quyết định chuyển đến chương trình SITEMAPS của Google cho công cụ tìm kiếm internet để cung cấp SERP tốt hơn cho người dùng. Với những hạn chế hiện có của việc thu thập thông tin web, không thường xuyên tất cả các trang được phát hiện. Ngoài ra, rất khó để tìm hiểu trong trường hợp một trang đã thay đổi. Với rất nhiều biến không thể kiểm soát được, các trình thu thập dữ liệu đôi khi chỉ đoán được. Với Google Sitemaps, việc có được một bức tranh tốt hơn về tất cả các URL có thể có trong một trang web Internet và tần suất của các thay đổi được thực hiện. Biết các biến này làm cho việc tìm kiếm trong Google trở thành một trải nghiệm mạnh mẽ và hiệu quả hơn nhiều vì người dùng yên tâm rằng họ luôn nhận được một chỉ mục mới của các trang web.

Để sử dụng chương trình SITEMAP của Google, Webmasters chỉ cần tải xuống một công cụ nguồn mở miễn phí có tên là Trình tạo trang web giúp phát triển SITEMAP sử dụng giao thức SITEMAP. Google hy vọng rằng các webserers cuối cùng sẽ hỗ trợ giao thức để các webmasters sẽ không thực hiện bất kỳ bước bổ sung nào để có thể tham gia chương trình này.

Google SiteMaps cũng tự do chấp nhận các mã được trích xuất từ ​​hoặc được tạo bởi các nhà cung cấp bên thay thế và cũng liệt kê tất cả các phần mềm bên thay thế có sẵn trong các trang SITEMAP của Google.

Các nhà phát triển phần mềm và dịch vụ của Google đang liên tục điều chỉnh và cải thiện chương trình SITEMAP của Google để nâng cao giải quyết các yêu cầu của webmasters. Vì lý do này, các tính năng mới liên tục được đưa vào chương trình SITEMAP.

Một số tính năng hoàn toàn mới đã được kết hợp hiện đang xoay quanh khía cạnh báo cáo của Google SITEMAP.

Khi một trang web thích hợp đã được xác minh, Google có thể hiển thị webmasters các số liệu thống kê và lỗi liên quan đến trang web cùng với các trang web.

Trong số các thông tin có thể được bao gồm là:

  • Các URL mà Google gặp khó khăn khi bò như lý do. Cũng bao gồm sẽ là các truy vấn hàng đầu dẫn đến lợi nhuận từ các trang web của họ cùng với các truy cập mang lại lưu lượng truy cập với các trang web của họ.
  • Phân phối PageRank của trang web
  • Văn bản phổ biến trong các neo bên ngoài mà các trang web khác được sử dụng để kết nối với trang web của họ.
  • Những tính năng mới này, ngoài những tính năng khác vẫn đang được phát triển, mang lại những lợi thế to lớn của webmasters vì nó làm cho nhiệm vụ sở hữu một trang web trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, nó đơn giản hóa một số nhiệm vụ nhất định mà các quản trị web nên làm để nâng cao xếp hạng trang web của họ. Cuối cùng, nó cung cấp cho các trang web của họ tiếp xúc tốt hơn và bao gồm nhiều hơn các trang web này trong chỉ mục của Google.